Hlavní obsah

neutěšený

Přídavné jméno

  • unerfreulichkniž. unerquicklichneutěšené poměryunerfreuliche Verhältnisse

Vyskytuje se v

utěšit: Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.Utěšil jeho bolest dobrým slovem.

neutěšený: unerfreuliche Verhältnisseneutěšené poměry