Hlavní obsah

wert

Přídavné jméno

  1. j-m etw. Akk wert sein mít cenu/hodnotu/význam pro koho/coDer Teppich ist 1000 Euro wert.Koberec má cenu 1000 euro.
  2. Gold wert sein mít cenu zlata

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. hodnota, cenaim Wert fallenztrácet na hodnotěetw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou
  2. hodnoty něco cenného
  3. hodnota, význam
  4. (naměřená) hodnota

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. Wert auf etw. Akk legen klást důraz na co

Vyskytuje se v

Gold: Gold wert seinmít cenu zlata

Mühe: der Mühe wert seinstát za námahu vyplatit se

Pfennig: keinen Pfennig wert seinnestát (ani) za zlámanou grešli

Rede: nicht der Rede wert seinnestát za řeč

zehn: keine zehn Pfennig(e) wert seinnestát za zlámanou grešli

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

materiell: die materiellen Werte bevorzugenupřednostňovat materiální hodnoty