Hlavní obsah

poloviční

Přídavné jméno

  • halb, Halb-, hälftigkoupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufenpráce na poloviční úvazekdie Halbtagsarbeitmít poloviční podíl na čemeinen hälftigen Anteil an etw. habenbýt na poloviční cestěauf dem halben Weg seinspokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

Vyskytuje se v

sleva: der Halbpreis für Kinderpoloviční sleva pro děti

úvazek: die Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigungplný/poloviční pracovní úvazek

halbtags: halbtags arbeitenpracovat na poloviční úvazek

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu