Hlavní obsah

wert

Přídavné jméno

  1. j-m etw. Akk wert sein mít cenu/hodnotu/význam pro koho/coDer Teppich ist 1000 Euro wert.Koberec má cenu 1000 euro.
  2. Gold wert sein mít cenu zlata

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. hodnota, cenaim Wert fallenztrácet na hodnotěetw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou
  2. hodnoty něco cenného
  3. hodnota, význam
  4. (naměřená) hodnota

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. Wert auf etw. Akk legen klást důraz na co

Vyskytuje se v

Mühe: stát za námahu vyplatit seder Mühe wert sein

Pfennig: nestát (ani) za zlámanou grešlikeinen Pfennig wert sein

Rede: nestát za řečnicht der Rede wert sein

wert: mít cenu/hodnotu/význam pro koho/coj-m etw. Akk wert sein

Wert: klást důraz na coWert auf etw. Akk legen

zehn: nestát za zlámanou grešlikeine zehn Pfennig(e) wert sein

Äußerlichkeit: klást důraz na vzhledauf Äußerlichkeiten Wert legen

materiell: upřednostňovat materiální hodnotydie materiellen Werte bevorzugen

hodnota: hodnota penězder Wert des Geldes

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

váha: přikládat čemu váhugroßen Wert auf etw. legen

cena: být bez cenyohne Wert sein

prodat: prodat co pod cenouetw. unter dem Wert verkaufen

stát: Za pokus to stojí.Das ist eines Versuches wert.

význam: přikládat význam komu/čemuj-m/etw. Wert beilegen

hřích: expr. stát za hřícheine Sünde wert sein

pendrek: stát za pendrekeinen Dreck wert sein

Gold: mít cenu zlataGold wert sein