Hlavní obsah

vyznání

Vyskytuje se v

láska: vyznat komu láskuj-m seine Liebe gestehen

náboženský: náboženské vyznánídas (Religions)Bekenntnis

bez, beze: bez vyznáníkonfessionslos

vyznat se: vyznat se ve městěsich in der Stadt auskennen

erklären: vyznat komu (svou) láskuj-m seine Liebe erklären

ablegen: vyznat se z čehoein Bekenntnis über etw. ablegen

auskennen: Vyznáš se v počítačích?Kennst du dich mit Computern aus?

beschlagen: dobře se vyznat v přírodních vědáchauf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen sein

gestehen: Vyznal jí svou lásku.Er gestand ihr seine Liebe.

vyznání: svoboda vyznánídie Bekenntnisfreiheit