Hlavní obsah

binden

Slovesoband, h. gebunden

  1. etw. Akk zu etw., in etw. Dat (s)vázat co do čeho květiny do kytice ap.Korn in Garben/zu Garben bindensvázat obilí do snopů
  2. přivázat, spoutat, připoutat, svázat zajatce ap.
  3. j-n/sich (za)vázat koho/se k dodržování pravidel ap.sich mit einem Eid binden(za)vázat se přísahouIch will mich noch nicht binden.Ještě se nechci vázat.
  4. uvázat, přivázat loďku ap.Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.
  5. zavázat (si) boty ap., uvázat (si) šálu ap.den Schnürsenkel bindenzavázat tkaničku
  6. tuhnout beton ap., vázat, zadržovat prach ap.
  7. zahustit omáčku jíškou ap.
  8. (s)vázat, vyvázat knihu ap.die Diplomarbeit bindensvázat diplomovou práci

Slovesoband, h. gebunden

  1. j-m/sich etw. Akk ans Bein binden hovor.co pověsit komu/si na krk
  2. j-m sind die Hände gebunden kdo svázané ruce

Vyskytuje se v

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.

binden: j-m/sich etw. Akk ans Bein bindenco pověsit komu/si na krk

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

Tuch: ein Tuch bindenuvázat šátek

samten: ein samtenes Band zunähenpřišít sametovou stuhu

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vertraglich: vertraglich gebunden seinbýt smluvně vázán