Hlavní obsah

zabalit

Dokonavé sloveso

  1. (dárek ap.) einpacken(produkt ap.) verpacken(zavinout ap.) einwickelnzabalit dárekdas Geschenk einpacken
  2. (zavazadlo ap.) (ein)packenMusím si před čundrem zabalit.Ich muss meine Sachen vor dem Wandern packen.
  3. expr.(vzdát, skončit) aufgeben, einpacken
  4. slang.(zmenšit objem) packenzabalit velký souboreine große Datei packen

Vyskytuje se v

kousek: zabalit komu několik kouskůj-m ein paar Stück einpacken

staniol: zabalit co do stanioluetw. in Stanniol einpacken

einzeln: zabalit co jednotlivěetw. einzeln verpacken

Hülle: zabalit, dát do obalu coetw. in eine Hülle tun

einpacken: zabalit oblek do kufruden Anzug in den Koffer einpacken

zabalit: zabalit dárekdas Geschenk einpacken