Hlavní obsah

duševně

Vyskytuje se v

duševní: die geistige Arbeitduševní práce

dozrát: geistig ausreifenduševně dozrát

krása: körperliche/geistige Schönheittělesná/duševní krása

námaha: physische/geistige Anstrengungfyzická/duševní námaha

nepokoj: seelische/innere Unruheduševní/vnitřní nepokoj

ochabovat: Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.Její tělesné i duševní síly ochabují.

pohoda: das Lebensbehagen/innerliche Behagenživotní/duševní pohoda

pohodlný: ein seelisch bequemer Menschduševně pohodlný člověk

práce: eine manuelle/geistliche Arbeittělesná/duševní práce

převaha: körperliche/geistige/moralische Überlegenheittělesná/duševní/morální převaha

simulovat: eine seelische Krankheit simulierensimulovat duševní chorobu

splynutí: der Einklang der Seelenduševní splynutí

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci

psychisch: psychisch krank seinbýt duševně nemocný

Schönheit: körperliche/geistige Schönheittělesná/duševní krása

duševně: seelisch krank seinbýt duševně nemocný