Hlavní obsah

einbilden

Sloveso

  1. sich einbilden etw. Akk namlouvat si, vymýšlet si, představovat si coDu bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.
  2. sich einbilden obl.chtít, namyslet si novou panenku ap.
  3. sich einbilden auf etw. Akk být pyšný na co, myslet si o čem mít vysoké míněníWas bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

Vyskytuje se v

Schwachheit: sich Dat Schwachheiten einbildendělat si marné naděje

nafoukaný: Nebuď nafoukaný!Sei nicht eingebildet!