Hlavní obsah

čekání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

miminko: čekat miminkoein Baby erwarten

být: Budu čekat na rohu.Ich werde an der Ecke warten.

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

napjatě: napjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

netrpělivě: netrpělivě čekat na koho/coauf j-n/etw. ungeduldig warten

opodál: čekat opodálabseits warten

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

pozítří: čekat do pozítříbis Übermorgen warten

promarnit: promarnit čas čekánímdie Zeit mit Warten verschwenden

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

předsíň: čekat v předsíniim Vorraum warten

příznivý: čekat na příznivý okamžikauf einen günstigen Augenblick warten

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

vyhazov: čekat na vyhazoveinen Rausschmiss erwarten

vyjádření: Čekám na tvé vyjádření.Ich warte auf deine Äußerung.

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

přírůstek: čekat přírůstek do rodinyFamilienzuwachs erwarten

rodina: čekat rodinuFamilienzuwachs erwarten

Kind: čekat dítěein Kind erwarten

sein: co se dá čekatetw. ist zu erwarten

harren: Čekalo se na opozdilce.Man harrte auf Nachzügler.

kribbelig: Toto věčné čekání mě dost vytáčí.Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.

lange: Jak dlouho jsi musel čekal?Wie lange musstest du warten?

warten: čekat na studijní místoauf einen Studienplatz warten

Zweck: Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.