Hlavní obsah

warten

Sloveso

  1. auf j-n/etw. čekat na koho/coauf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místoan der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou
  2. mit etw. auf j-n čekat, počkat s čím na koho
  3. tech.etw. Akk provádět údržbu čeho stroje ap.

Vyskytuje se v

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!