Hlavní obsah

počkat

Dokonavé sloveso

  • wartenPočkej okamžik!Warte einen Augenblick!

Vyskytuje se v

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

stačit: Počkej na mě, nestačím ti.Warte mal, ich komme dir nicht nach.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vychladnout: Počkej, až polévka vychladne.Warte, bis die Suppe abkühlt.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vyprovodit: Počkej chvilku, vyprovodím tě.Warte mal, ich begleite dich.

okamžik: Počkej okamžik!Warte mal einen Augenblick!

abwarten: den Briefträger abwartenpočkat na listonoše

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

mögen: Er mag ruhig warten.Klidně může počkat.