Hlavní obsah

vyklubat se

Dokonavé sloveso

  1. (vylíhnout se) (aus)schlüpfen, auskriechenPtáčata se už vyklubala.Die Jungvögel sind schon ausgeschlüpft.
  2. přen.(nakonec se ukázat) sich entpuppen als j./etw., ausgehenpřen.(k lepšímu) sich mausern zu j-m/etw.Z obrazů se vyklubaly padělky.Die Bilder entpuppten sich als Fälschungen.Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.
  3. přen. expr.(dostat se ven) durchbrechenVyklubal se jí první zub.Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.