Hlavní obsah

nevděčně

Příslovce

  • undankbarzachovat se nevděčně ke komuj-n undankbar behandeln

Vyskytuje se v

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

dankbar: za co být vděčnýfür etw. dankbar sein

Gemeinde: mít vděčné publikumeine dankbare Gemeinde haben

nevděčně: zachovat se nevděčně ke komuj-n undankbar behandeln