Hlavní obsah

voraussagen

Sloveso

  • předpovědětj-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Vyskytuje se v

Zukunft: (umět) předpovídat budoucnostdie Zukunft voraussagen (können)

neomylný: neomylná předpověď čehounfehlbare Voraussage etw. Gen

voraussagen: předpovídat komu velkou budoucnostj-m eine große Zukunft voraussagen