Hlavní obsah

Burg

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. hraddie Ruinen einer alten Burgruiny starého hradu
  2. hrad z písku

Vyskytuje se v

bloßlegen: den Grundriss einer Burg bloßlegenodkrýt půdorys hradu

hrad: die Prager BurgPražský hrad

odbočit: Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.Zde odbočuje cesta k hradu.

ohrazený: eine mit einem Graben umgebene Burghrad ohrazený příkopem

přístupný: eine schwer zugängliche Burgtěžko přístupný hrad

rozpadat se: Die Burg geht in Trümmer.Hrad se rozpadá v trosky.

ruina: die Ruine der alten Burgruina starého hradu

strašit: In der Burg spukt die Weiße Frau.Na hradě straší bílá paní.

vévodit: Eine Burg thront über der Stadt.Městu vévodí hrad.

vypínat se: Auf dem Felsen ragt eine Burg (empor).Na skále se vypíná hrad.

Burg: die Ruinen einer alten Burgruiny starého hradu