Hlavní obsah

ohrazený

Přídavné jméno

  • umgeben, umfasst(plotem) umzäunthrad ohrazený příkopemeine mit einem Graben umgebene Burg

Vyskytuje se v

ohradit se: ohradit se proti námitcesich gegen den Einwand verwahren

ohrazený: hrad ohrazený příkopemeine mit einem Graben umgebene Burg

ohradit: ohradit zahradu plotemden Garten umzäunen/einzäunen