Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (roční období) der Sommerbabí létoder Altweibersommer
  2. (rok) das Jahrpřed dvěma letyvor zwei JahrenKolik je ti let?Wie alt bist du?po celá létajahrelang

Vyskytuje se v

balon: let balonemdie Ballonfahrt

chlapecký: chlapecká létadie Jugendjahre

klukovský: klukovská létadie Knabenjahre

krizový: krizová létadie Krisenjahre

let: let střemhlavder Sturzflug

léto: babí létoder Altweibersommer

levný: levný letder Billigflug

meziválečný: meziválečná létadie Zwischenkriegsjahre

nízkonákladový: nízkonákladový letder Billigflug

padesátý: padesátá léta 20. stoletífünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts

přízemní: let. přízemní letder Tiefflug

rekordní: rekordní letder Rekordflug

učednický: učednická létadie Lehrjahre

vyhlídkový: vyhlídkový letder Rundflug

během: během tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahren

být: Je mu 24 let.Er ist 24 Jahre alt.

dvacátý: dvacátá létadie zwanziger Jahre

jako: v zimě jako v létěim Winter wie im Sommer

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

nahoru: od dvaceti let nahoruab zwanzig Jahren

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

počátkem: počátkem padesátých letanfangs der fünfziger Jahre

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pozdější: v pozdějších letechin späteren Jahren

předloňský: předloňské létovorletzter Sommer

přístupný: Film je přístupný od 16 let.Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

rozvrhnout: rozvrhnout si studium na šest letdas Studium auf sechs Jahre planen

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

třicátý: třicátá létadie dreißiger Jahre

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

ubrat: ubrat komu létaj-n verjüngen

údobí: údobí tří leteine Etappe von drei Jahren

uprostřed: uprostřed létamitten im Sommer, mittsommers

vysychat: Potok vysychá každé léto.Der Bach trocknet jeden Sommer aus.

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

začátek: na začátku 90. letzu Beginn der neunziger Jahre

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

zletilý: v 18 letech být zletilýmit 18 volljährig werden

dobrý: být v nejlepších letechin den besten Jahren/in der Blüte seiner Jahre sein

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

opice: expr. být sto let za opicemihinterm Mond leben

binnen: vyřešit co během tří letetw. binnen drei Jahren erledigen

mit: vdát se v 19 letechmit 19 Jahren heiraten

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

von: ve věku šesti letim Alter von sechs Jahren

zwei: v průběhu dvou letinnerhalb zweier Jahre

Alter: Zemřel ve věku 60 let.Er starb im Alter von 60 Jahren.

anfangs: počátkem třicátých letanfangs der dreißiger Jahre

Blüte: v nejlepších letechpřen., kniž. in der Blüte seiner Jahre

erst: Je mu teprve 6 let.Er ist erst 6 Jahre alt.

frei: Film je přístupný od 12 let.Der Film ist ab 12 Jahren frei.

handeln: V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.

her: Znám ho od školních let.Ich kenne ihn von der Schulzeit her.

innerhalb: během tří letinnerhalb (von) drei Jahren

Jahr: Je jí 12 (let).Sie ist 12 Jahre (alt).

knapp: Bylo jí skoro 10 let.Sie war knapp 10 Jahre alt.

schätzen: Tipuji ji na 25 (let).Ich schätze sie auf 25.

segnen: v požehnaném věku 90 letim gesegneten Alter von 90 Jahren

sein: Kolik je ti (let)?Wie alt bist du?

Sommer: v létě i v zimě, celý rokSommer wie Winter

Sommerzeit: v létězur Sommerzeit

über: mít už přes osmdesát letüber achtzig Jahre alt sein

vorbei: Léto je pryč.Der Sommer ist vorbei.

während: během létawährend des Sommers

alt: Kolik je ti let?Wie alt bist du?

babí: babí létoder Altweibersommer