Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (roční období) der Sommerbabí létoder Altweibersommer
  2. (rok) das Jahrpřed dvěma letyvor zwei JahrenKolik je ti let?Wie alt bist du?po celá létajahrelang

Vyskytuje se v

babí: babí létoder Altweibersommer

balon: let balonemdie Ballonfahrt

chlapecký: chlapecká létadie Jugendjahre

klukovský: klukovská létadie Knabenjahre

krizový: krizová létadie Krisenjahre

let: let střemhlavder Sturzflug

let: vyhlídkový letder Rundflug

levný: levný letder Billigflug

meziválečný: meziválečná létadie Zwischenkriegsjahre

nízkonákladový: nízkonákladový letder Billigflug

padesátý: padesátá léta 20. stoletífünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts

přízemní: let. přízemní letder Tiefflug

rekordní: rekordní letder Rekordflug

učednický: učednická létadie Lehrjahre

vyhlídkový: vyhlídkový letder Rundflug

během: během tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahren

být: Je mu 24 let.Er ist 24 Jahre alt.

dvacátý: dvacátá létadie zwanziger Jahre

jako: v zimě jako v létěim Winter wie im Sommer

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

let: mezinárodní/vnitrostátní letder internationale Flug/Inlandsflug

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

nahoru: od dvaceti let nahoruab zwanzig Jahren

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

počátkem: počátkem padesátých letanfangs der fünfziger Jahre

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pozdější: v pozdějších letechin späteren Jahren

předloňský: předloňské létovorletzter Sommer

přístupný: Film je přístupný od 16 let.Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

rozvrhnout: rozvrhnout si studium na šest letdas Studium auf sechs Jahre planen

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

třicátý: třicátá létadie dreißiger Jahre

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

ubrat: ubrat komu létaj-n verjüngen

údobí: údobí tří leteine Etappe von drei Jahren

uprostřed: uprostřed létamitten im Sommer, mittsommers

vysychat: Potok vysychá každé léto.Der Bach trocknet jeden Sommer aus.

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

začátek: na začátku 90. letzu Beginn der neunziger Jahre

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

zletilý: v 18 letech být zletilýmit 18 volljährig werden

dobrý: být v nejlepších letechin den besten Jahren/in der Blüte seiner Jahre sein

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

opice: expr. být sto let za opicemihinterm Mond leben

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

mit: mit 19 Jahren heiratenvdát se v 19 letech

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

von: im Alter von sechs Jahrenve věku šesti let

zwei: innerhalb zweier Jahrev průběhu dvou let

Alter: Er starb im Alter von 60 Jahren.Zemřel ve věku 60 let.

anfangs: anfangs der dreißiger Jahrepočátkem třicátých let

Blüte: přen., kniž. in der Blüte seiner Jahrev nejlepších letech

erst: Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

frei: Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

knapp: Sie war knapp 10 Jahre alt.Bylo jí skoro 10 let.

schätzen: Ich schätze sie auf 25.Tipuji ji na 25 (let).

segnen: im gesegneten Alter von 90 Jahrenv požehnaném věku 90 let

sein: Wie alt bist du?Kolik je ti (let)?

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Sommerzeit: zur Sommerzeitv létě

über: über achtzig Jahre alt seinmít už přes osmdesát let

vorbei: Der Sommer ist vorbei.Léto je pryč.

während: während des Sommersběhem léta

alt: Wie alt bist du?Kolik je ti let?