Hlavní obsah

jednotka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (měrná veličina) die Einheitměnová jednotkadie Währungseinheitjednotka časudie Zeiteinheit
  2. (organizační útvar) die Einheitjednotka intenzivní péčedie Intensivstationúč. účetní jednotkadie Rechnungseinheit
  3. (jednička) die Einshovor. der Einser

Vyskytuje se v

bytový: bytová jednotkadie Wohneinheit

disketový: disketová jednotkadas Diskettenlaufwerk

intenzivní: jednotka intenzivní péčedie Intensivpflegestation

měrný: fyz. měrná jednotkadie Maßeinheit

péče: jednotka intenzivní péčedie Intensivstation

peněžní: ekon. peněžní jednotkadie Währungseinheit, die Geldeinheit

protiteroristický: protiteroristická jednotkadie Antiterroreinheit

síla: fyz. jednotka sílydie Krafteinheit

základní: odb. základní jednotkadie Grundeinheit

vycvičit: vycvičit jednotkueine Truppe ausbilden

übersetzen: Jednotky se přeplavily na pevninu.Die Truppen setzten ans Festland über.

jednotka: měnová jednotkadie Währungseinheit