Hlavní obsah

Freude

Vyskytuje se v

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

vor: vor Freude strahlenzářit radostí

bereiten: j-m Freude bereitenudělat komu radost

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

lauter: vor lauter Freudeze samé radosti

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

teilhaftig: einer Freude teilhaftig werdensdílet radost

radost: zu j-s großer Freudek velké radosti koho

ďábelský: eine teuflische Freude an etw. Dat habenmít ďábelskou radost z čeho

jásat: vor Freude jauchzenjásat radostí

nadskakovat: vor Freude hüpfennadskakovat štěstím

neskrývaný: unverhohlene Freudeneskrývaná radost

netajený: unverhohlene Freudenetajená radost

opravdový: über etw. wahre Freude habenmít opravdovou radost z čeho

plesat: vor Freude jauchzenplesat radostí

poskočit: vor Freude aufspringenradostí si poskočit

působit: j-m Freude bereitenpůsobit komu radost

rozdávat: Freude spendenpřen. rozdávat radost

rozplakat se: Er begann vor Freude zu weinen.Rozplakal se radostí.

zkazit: Er hat ihnen die ganze Freude verdorben.Zkazil jim všechnu radost.

Freude: mit Freudens potěšením, s radostí