Hlavní obsah

Freude

Vyskytuje se v

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

vor: vor Freude strahlenzářit radostí

bereiten: j-m Freude bereitenudělat komu radost

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

lauter: vor lauter Freudeze samé radosti

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

teilhaftig: einer Freude teilhaftig werdensdílet radost

radost: k velké radosti kohozu j-s großer Freude

ďábelský: mít ďábelskou radost z čehoeine teuflische Freude an etw. Dat haben

jásat: jásat radostívor Freude jauchzen

nadskakovat: nadskakovat štěstímvor Freude hüpfen

neskrývaný: neskrývaná radostunverhohlene Freude

netajený: netajená radostunverhohlene Freude

opravdový: mít opravdovou radost z čehoüber etw. wahre Freude haben

plesat: plesat radostívor Freude jauchzen

poskočit: radostí si poskočitvor Freude aufspringen

působit: působit komu radostj-m Freude bereiten

radost: To mi dělá radost.Das macht mir Freude.

radost: udělat komu radostj-m Freude bereiten

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

rozdávat: přen. rozdávat radostFreude spenden

rozplakat se: Rozplakal se radostí.Er begann vor Freude zu weinen.

zkazit: Zkazil jim všechnu radost.Er hat ihnen die ganze Freude verdorben.