Hlavní obsah

Gunst

Vyskytuje se v

Schicksal: an die Gunst des Schicksals glaubenvěřit v přízeň osudu

jednat: zu Gunsten von j-m handelnjednat v čí prospěch

konat: etw. zu j-s Gunsten tunkonat co ve prospěch koho

přízeň: j-s Gunst gewinnenzískat čí přízeň

vemluvit se: sich in der Gunst des Chefs einschmeichelnvemluvit se šéfovi do přízně

Gunst: zu j-s Gunstenku prospěchu koho, v čí prospěch