Hlavní obsah

prospěch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (užitek, zisk) der Nutzen, der Profit, der Vorteilmít z čeho prospěchvon etw. einen Nutzen habenk obecnému prospěchuzum Wohl der Allgemeinheit
  2. (školní) die Benotungmít výborný prospěchausgezeichnete Benotung haben

Vyskytuje se v

jednat: jednat v čí prospěchzu Gunsten von j-m handeln

konat: konat co ve prospěch kohoetw. zu j-s Gunsten tun

využít: Jeho techniku využili mnozí ve svůj prospěch.Seine Technik haben sich viele andere zu Nutze gemacht.

zúčtovat: zúčtovat co v čí prospěchj-m etw. Akk gutschreiben