Hlavní obsah

nutzen

Sloveso

  1. prospívat, být prospěšnýj-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu
  2. využít, zužitkovat, zhodnotit půdu ap.Bodenschätze nutzenvyužívat nerostné bohatství
  3. etw. Akk zu etw. využít co k čemu možnost ap.das herrliche Wetter zum Wandern nutzenvyužít nádherné počasí k cestování

Der, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

einbringen: j-m Nutzen einbringenpřinášet komu užitek

dieser, diese, dieses: Dies war von großem Nutzen.To(to) bylo velmi užitečné.

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

Nutzen: (k)einen Nutzen von etw. haben(ne)mít z čeho užitek

optimal: etw. optimal nutzenco optimálně využít

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek

nutzen: j-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu