Hlavní obsah

pán

Vyskytuje se v

bůh: Grüß Gott!Pozdrav Pán Bůh!

dáma: Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.Pánové, zadejte si dámy.

lenní: der Lehnsherrlenní pán

očichat: Der Hund beroch seinen Herrn.Pes očichal svého pána.

připlazit se: Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.Pes se připlazil k pánovi.

šarmantní: ein charmanter alter Herršarmantní starý pán

krám: Wie der Herr, so's Gescherr.Jaký pán, takový krám.

vážený: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy a pánové!

vlastní: sein eigener Herr seinbýt svým vlastním pánem

Dame: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy, vážení pánové!

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

Junge: hovor. Junge, Junge!Páni!, Člověče! vyjádření obdivu, úžasu

mein: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!, Vážené dámy, vážení pánové!

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

pán: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!