Hlavní obsah

zu wenig

Zájmeno

  • (příliš) máloSie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

Vyskytuje se v

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

málo: zu wenighrozně/příliš málo

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.