Hlavní obsah

Kenntnis

Die, podstatné jméno~, ~se

  1. znalost okolností ap.j-n von etw. in Kenntnis setzenkoho uvědomit, informovat o čem
  2. vědomosti, znalostieingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

Vyskytuje se v

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

Kenntnis: j-n von etw. in Kenntnis setzenkoho uvědomit, informovat o čem

vermitteln: j-m Kenntnisse vermittelnpředávat komu znalosti

vědomí: etw. zur Kenntnis nehmenvzít na vědomí co

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

mělký: oberflächliche Kenntnissemělké vědomosti

nabitý: verblüffende Kenntnisse habenpřen. být nabitý vědomostmi

načerpat: die Kenntnisse gewinnennačerpat znalosti

nedostatečný: ungenügende Kenntnissenedostatečné znalosti

neúplný: lückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angabenneúplné vědomosti/údaje

obsáhlý: umfassende Kenntnisse habenmít obsáhlé vědomosti

ohromit: Sie erstaunte ihn durch ihre Kenntnisse.Ohromila ho svými znalostmi.

oslnit: Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.Oslnil mě svými znalostmi.

povrchní: oberflächliche Kenntnisse von etw., etw. Gen habenmít povrchní znalosti čeho

povšechný: allgemeine Kenntnis etw. Genpovšechná znalost čeho

rozsáhlý: umfangreiche Kenntnisserozsáhlé znalosti

vědomost: die Kenntnisse der Studenten überprüfenprověřit vědomosti studentů

vyzbrojený: ein mit Kenntnissen ausgerüsteter Studentpřen. student vyzbrojený vědomostmi

zahanbit: Der Schüler überragte den Lehrer mit seinen Kenntnissen.Žák svými znalostmi zahanbil učitele.

zdokonalit: seine Kenntnisse vervollkommnenzdokonalit své znalosti

získat: Kenntnisse von etw. erhaltenzískat znalosti o čem

znalost: seine Kenntnisse erweiternrozšířit si znalosti

zúročit: seine Kenntnisse in Praxis verwertenzúročit své znalosti v praxi

zužitkovat: erworbene Kenntnisse verwertenzužitkovat nabyté vědomosti

bringen: etw. Akk zur Kenntnis bringenoznámit, sdělit co novinu ap.