Hlavní obsah

vermitteln

Vyskytuje se v

Bildung: j-m die erforderliche Bildung vermittelnumožnit komu náležité vzdělání

nastěhovat: j-m einen neuen Mitbewohner vermittelnnastěhovat komu nového spolubydlícího

zprostředkovat: j-s Treffen vermittelnzprostředkovat setkání koho

vermitteln: j-m eine Arbeit vermittelnobstarat práci komu