Hlavní obsah

Bekenntnis

Vyskytuje se v

ablegen: ein Bekenntnis über etw. ablegenvyznat se z čeho

náboženský: das (Religions)Bekenntnisnáboženské vyznání

Bekenntnis: das Bekenntnis seiner Sündenpřiznání svých hříchů