Hlavní obsah

Glaube

Vyskytuje se v

finden: Glauben findenvzbudit důvěru

glauben: sich allein glaubenpokládat se za osamělého

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

bestärken: j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře

felsenfest: felsenfest an etw. glaubenskálopevně věřit v co

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

kein, keine: Das glaubt dir keiner!To ti nikdo neuvěří!

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schicksal: an die Gunst des Schicksals glaubenvěřit v přízeň osudu

Wunder: an Wunder glaubenvěřit na zázraky

bezvýhradně: j-m/etw. vorbehaltlos glaubenbezvýhradně věřit komu/čemu

bůh: an Gott glaubenvěřit v Boha

člověk: Man würde glauben, dass ...Člověk by si myslel, že...

fanaticky: an j-n/etw. fanatisch glaubenfanaticky komu/čemu věřit

chtít: Das will ich gar nicht glauben.Nechci tomu ani věřit.

myslet: Ich glaube, es ist nicht wahr.Myslím, že to není pravda.

nevěřit: Er glaubte ihr kein Wort.Nevěřil jí ani slovo.

uvěřit: Sie glaubte ihm jedes Wort.Uvěřila mu každé slovo.

věřit: an Gott glaubenvěřit v Boha

víra: der Glaube an j-n/etw.víra v koho/co

vytrvat: im Glauben durchhaltenvytrvat ve víře

zviklat: j-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringenzviklat důvěru/víru koho