Hlavní obsah

bestärken

Sloveso

  1. j-n in etw. Dat utvrdit, podpořit, povzbudit koho v čem v plánu, předsevzetí ap.j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře
  2. sich bestärken in j-m narůstat, (ze)sílit v kom přesvědčení ap.

Vyskytuje se v

utvrdit: utvrdit koho v jeho záměruj-n in seinem Vorsatz bestärken

utvrzovat se: utvrzovat se ve svých názorechseine Ansichten bestärken