Hlavní obsah

utvrdit

Vyskytuje se v

utvrdit se: Utvrdil jsem se v názoru, že...Das bestärkte in mir die Meinung, dass...

utvrdit se: Naše přátelství se utvrdilo.Unsere Freundschaft hat sich gefestigt.

bestärken: j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře