Hlavní obsah

Lunge

Die, podstatné jméno~, ~n

  • plícehovor. etwas auf der Lunge habenmít něco na plicích být nemocný na plíce

Vyskytuje se v

durchleuchten: Nechala jsem si zrentgenovat plíce.Ich ließ mir die Lunge durchleuchten.

punktieren: provést punkci plicdie Lungen punktieren

nasát: nasát čerstvý vzduch do plicfrische Luft in die Lungen einsaugen

plíce: mít zdravé plíceeine gesunde Lunge haben

rozpínat se: Plíce se při dýchání rozpínají.Die Lungen dehnen sich beim Atmen aus.

uzpůsobit: Plíce jsou uzpůsobené k dýchání.Die Lungen sind zum Atmen geeignet.

Lunge: mít něco na plicích být nemocný na plícehovor. etwas auf der Lunge haben