Hlavní obsah

Laune

Vyskytuje se v

Lust: podle chuti a náladynach Lust und Laune

heiter: být v dobré náladěin einer heiteren Laune sein

behalten: uchovat si dobrou náladugute Laune behalten

erhalten: Zachovej si dobrou náladu!Erhalte dir deine gute Laune!

mies: upadnout do špatné náladyin miese Laune geraten

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

nepřátelský: nepřátelská náladafeindliche Laune

špatný: mít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt sein

rozmar: být v dobrém rozmaruin Laune sein

Laune: zkazit komu náladuj-m die Laune verderben