Hlavní obsah

danit

Nedokonavé sloveso

  • besteuern(zaplatit daň) versteuerndanit příjmy z pronájmudie Vermietungseinnahmen besteuern

Vyskytuje se v

daň: die Lohnsteuerekon. daň ze mzdy

dědický: die Erbschaftssteuerdědická daň

majetkový: die Vermögenssteuerpráv. majetková daň

mzda: die Lohnsteuerdaň ze mzdy

platba: die Steuerzahlungplatba daní

plátce: der Steuerzahler, der Steuerpflichtigeplátce daně

pozemkový: die Grundsteuerpozemková daň

předmět: der Steuergegenstand, das Steuerobjektekon. předmět daně

přidaný: die Mehrwertsteuerdaň z přidané hodnoty

příjem: die Einkommensteuer der Bevölkerungdaň z příjmů obyvatelstva

spotřební: die Verbrauchsteuerspotřební daň

výběr: der Steuereinzugvýběr daní

výběrčí: der Steuereinnehmervýběrčí daní

živnostenský: die Gewerbesteuerživnostenská daň

odepsat: etw. von der Steuer abschreibenodepsat (si) co z daní

odvést: die Einkommenssteuer abführenekon. odvést daň z příjmu

snížení: die Steuerermäßigung, die Steuersenkungsnížení daně

uvalit: j-m hohe Steuern auferlegenuvalit na koho vysoké daně

vybrat: Steuern erhebenvybrat daně

vymáhat: Steuern eintreibenvymáhat daně

zvýšit: die Steuern erhöhenzvýšit daně

drastisch: drastische Steuererhöhung vorschlagennavrhnout drastické zvýšení daní

eintreiben: Steuern eintreibenvymáhat daně

inklusive: Mehrwertsteuer inklusivevčetně daně z přidané hodnoty

einziehen: Steuern einziehenvybírat daně

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

verbleiben: Nach Abzug der Steuern verbleiben Ihnen noch 100 Euro.Po srážce daní Vám zůstává ještě 100 euro.

danit: die Vermietungseinnahmen besteuerndanit příjmy z pronájmu