Hlavní obsah

výběr

Vyskytuje se v

přirozený: natürliche Selektionbiol. přirozený výběr

běžný: Abhebung vom laufenden Kontovýběr z běžného účtu

bohatý: eine reiche Auswahlbohatý výběr

nahodilý: die Zufallsauswahl/zufällige Auswahlnahodilý výběr

nepřeberný: unerschöpfliche Auswahl an etw. Datnepřeberný výběr čeho

nespočetný: unzählige Auswahlnespočetný výběr

reprezentativní: repräsentative Auswahl an etw., von etw.reprezentativní výběr čeho

úzký: in die engere Wahl kommendostat se do užšího výběru

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

výběr: die Auswahlmannschaftsport. reprezentační výběr