Hlavní obsah

plat

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

asistentský: asistentský platdas Assistentengehalt

fixní: fixní platdas Fixgehalt

měsíční: měsíční platder Monatslohn

nástupní: nástupní platdas Anfangsgehalt

pevný: pevný platdas Festgehalt

průměrný: průměrný platdas Durchschnittsgehalt

úřednický: úřednický platdas Beamtengehalt

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

obstojný: obstojný platpassables Gehalt

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

poměr: poměr mezi platy a cenami zbožídie Relation zwischen Gehältern und Warenpreisen

pozadu: vyplácet plat pozadudas Gehalt im Nachhinein auszahlen

uzpůsobit: uzpůsobit platy cenámdie Löhne den Preisen/an die Preise angleichen

auskommen: S tímto platem vůbec nevyjdu.Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.

beziehen: brát dobrý platein gutes Gehalt beziehen

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

schmälern: snížit platdas Einkommen schmälern

senken: snižovat náklady/daně/platydie Kosten/Steuer/Löhne senken

verlangen: požadovat vyšší plat/vysvětlenímehr Lohn/eine Erklärung verlangen

plat: měsíční/roční platder Monatslohn/das Jahresgehalt