Hlavní obsah

potvrzení

Vyskytuje se v

podpis: etw. mit Unterschrift bestätigenpotvrdit co podpisem

potvrzení: die Empfangsbestätigungpotvrzení o příjmu

zaměstnání: die Arbeitsbescheinigungpotvrzení o zaměstnání

domněnka: j-s Annahme bestätigenpotvrdit čí domněnku

objednávka: eine Bestellung erledigen/bestätigenvyřídit/potvrdit objednávku

vydání: die Ausstellung einer Bestätigungvydání potvrzení

unbestätigt: unbestätigten Meldungen zufolge...(po)dle nepotvrzených zpráv...

vorlegen: j-m die Bescheinigung/Papiere/Zeugnisse vorlegenpředložit potvrzení/doklady/vysvědčení komu

potvrdit: j-s Aussage bestätigenpotvrdit čí výpověď