Hlavní obsah

ověření

Vyskytuje se v

ověřit: ověřit (si)prověřit, zjistit si überprüfen

dokument: ověřený dokumenteine beglaubigte Urkunde

identita: ověřit čí identituj-s Identität überprüfen

notářsky: notářsky ověřený podpisnotarisch beglaubigte Unterschrift

totožnost: ověřit si čí totožnostj-s Identität überprüfen

úředně: nechat úředně ověřit coetw. amtlich beglaubigen lassen

beglaubigen: nechat dokument notářsky ověřiteine Urkunde notariell beglaubigen lassen

amtlich: nechat rodný list úředně ověřitdie Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassen

notariell: nechat notářsky ověřit rodný listdie Geburtsurkunde notariell beglaubigen lassen