Hlavní obsah

úředně

Příslovce

  • amtlich, behördlich, offiziellnechat úředně ověřit coetw. amtlich beglaubigen lassenúředně oznámit coetw. amtlich bekannt machen

Vyskytuje se v

cesta: der Amtswegúřední cesta

hodina: die Amtsstunden, die Dienststundenúřední hodiny

moc: von Amts wegenz moci úřední

obhájce: der Pflichtverteidigerúředně stanovený obhájce

pečeť: das Amtssiegelúřední pečeť

razítko: der Amtsstempelúřední razítko

sloh: der Amtsstilúřední sloh

úřední: auf dem Amtswegúřední cestou

jazyk: die Muttersprache/Amtssprachemateřský/úřední jazyk

postavení: eine amtliche Stellungúřední postavení

amtlich: die Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassennechat rodný list úředně ověřit

Amtsweg: den Amtsweg gehenjít úřední cestou

aufsetzen: eine Amtsmiene aufsetzennasadit komisní/úřední obličej

úředně: etw. amtlich bekannt machenúředně oznámit co