Hlavní obsah

formálně

Příslovce

  1. (po stránce formy) formal
  2. (podle zvyklostí) formal, formellformálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

Vyskytuje se v

formální: log. formální logikadie Formallogik

náležitost: formální náležitosti smlouvyformale Vertragsbestandteile

formální: formální schválení čehoformale Bewilligung etw. Gen

formální: vykonat formální návštěvu koho, u kohoj-m einen formellen Besuch abstatten

formální: formální zdvořilostformelle Höflichkeit

neformální: neformální setkáníinformelles Treffen

představení: formální představeníeine formelle Vorstellung

záležitost: čistě formální záležitostreine Formsache

formal: einen formalen Einwand erhebenvznést formální námitku