Hlavní obsah

einkommen

Das, podstatné jméno~s, ~

  • příjem peněžnímonatliches Einkommenměsíční příjem

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

schmal: muset vyjít se skrovným příjmemmit einem schmalen Einkommen auskommen müssen

Einkommen: měsíční příjemmonatliches Einkommen

schmälern: snížit platdas Einkommen schmälern

zulassen: Takový příjem nedovoluje žádný luxus.So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.

hlava: příjem na hlavudas Einkommen pro Kopf

potenciální: potenciální příjempotenzielles Einkommen

skromný: vystačit se skromnými příjmymit bescheidenem Einkommen ausgehen

zdanitelný: zdanitelný příjemsteuerpflichtiges Einkommen