Hlavní obsah

daňově

Příslovce

  • steuerlichbýt daňově zvýhodněnsteuerlich begünstigt sein

Vyskytuje se v

daňový: ekon. podat daňové přiznáníeine Steuererklärung abgeben/zustellen

dopad: ekon. daňový/sociální dopadsteuerliche/soziale Auswirkung

inspektor: daňový inspektorder Steuerinspektor

nedoplatek: daňové nedoplatkydie Steuerrückstände

odpis: daňový odpisdie Steuerabschreibung

politika: daňová politikadie Steuerpolitik

poradenství: fin. daňové poradenstvídie Steuerberatung

povinnost: ekon. daňová povinnostdie Steuerpflicht

prohlášení: vyplnit daňové/celní prohlášenídie Steuererklärung/Zollerklärung ausfüllen

přiznání: daňové přiznánídie Steuererklärung

stimulace: ekon. daňová stimulaceder Steueranreiz

úleva: fin. daňové úlevydie Steuererleichterungen

únik: ekon. daňový únikdie Steuerflucht, die Steuerhinterziehung

výnos: daňový výnosdie Steuereinnahmen

základ: ekon. daňový základdie Steuerbasis, die Steuerbemessungsgrundlage

podat: podat daňové přiznánídie (Einkommens)Steuererklärung einreichen

podvodník: daňový/pojistný podvodníkder Steuerbetrüger/Versicherungsbetrüger

systém: daňový systémdas Steuersystem

zvýhodnění: daňové zvýhodněnísteuerliche Vergünstigung

Gefängnis: Za daňový podvod je vězení.Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.

daňově: být daňově zvýhodněnsteuerlich begünstigt sein