Hlavní obsah

výnos

Vyskytuje se v

hektarový: der Hektarertraghektarový výnos

einstecken: den ganzen Ertrag einsteckenshrábnout všechen výnos

výnos: die Steuereinnahmendaňový výnos