Hlavní obsah

Druckfehler

Vyskytuje se v

tisk: chyba tiskuder Druckfehler

tiskový: tisková chybader Druckfehler

chyba: tisková/písařská chybader Druckfehler/Tippfehler

oprava: opravit tiskové chybyeine Berichtigung der Druckfehler vornehmen