Hlavní obsah

Mitleid

Das, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

lítost: ein Ausdruck des Mitleidsprojev lítosti

soucit: bei j-m Mitleid erweckenvzbudit soucit u koho

vyjádřit: j-m Mitleid bekundenvyjádřit soustrast komu

Mitleid: aus Mitleid handelnjednat ze soucitu