Hlavní obsah

hraný

Přídavné jméno

  1. (předváděný herci) Spiel-hraný filmder Spielfilm
  2. (opakovaně reprodukovaný) gespielthraný autorein gespielter Autor
  3. (předstíraný) gespielt, eingebildethraný zájemgespieltes Interesse
  4. (společenská hra ap.) gespielt

Vyskytuje se v

hrát: hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

kostka: hrát kostkyWürfel spielen

čtyři: hud. hrát na čtyři rucevierhändig spielen

do: hrát do tancezum Tanz spielen

dorost: hrát za dorostim Nachwuchs spielen

dur: hrát skladbu v D dureine Komposition in D-Dur spielen

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

housle: hrát na housleGeige spielen

hrát si: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

klávesa: hrát na klávesyKeyboard spielen

kulečník: hrát kulečníkBillard spielen

kuželka: hrát kuželkyKegel spielen

mašinka: hrát si s mašinkoumit einem Kinderzug spielen

míč: hrát si s míčemmit dem Ball spielen

na: hrát na klavírKlavier spielen

osmina: slang. hrát osminyAchtel spielen

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

panáček: hrát si s panáčkymit Puppen spielen

piano: hrát pianopiano spielen

pop: hrát popPop spielen

poznačený: hrát s poznačenými kartamimit gezinkten Karten spielen

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

schovávaná: hrát (si) na schovávanouVerstecken spielen

šach: hrát šachSchach spielen

trubka: hrát na trubkuTrompete blasen

varhany: hrát na varhanydie/auf der Orgel spielen

z, ze: hrát z notvom Blatt/nach Noten spielen

barva: hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

divadlo: přen. hrát divadloTheater spielen

falešný: hrát falešnou hru s kýmmit j-m ein falsches Spiel spielen

hra: hrát dvojí hruein Doppelspiel treiben

kočka: hrát si s kým jako kočka s myšíKatz und Maus mit j-m spielen

myš: hrát si s kým jako kočka s myšímit j-m Katze und Maus spielen

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

úloha: hrát hlavní úlohudie Hauptrolle spielen

können: umět hrát na kytaruGitarre spielen können

anstatt: Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.

beide: Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.

blasen: hrát na flétnudie Flöte blasen

damit: Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.

Doktor: Děti si hrály na doktora.Die Kinder spielten Doktor.

es: Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.Wo ist das Kind? – Es spielt im Garten.

Geige: Eva hraje na housle.Eva spielt Geige.

Gitarre: hrát na kytaruGitarre spielen

machen: (za)hrát (si)ein Spiel machen

maßgebend: hrát rozhodující rolieine maßgebende Rolle spielen

mitspielen: Při tom hraje roli více důvodů.Dabei spielen mehrere Gründe mit.

noch: On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.

Orgel: učit se hrát na varhanyOrgel spielen lernen

Reserve: být v záloze, hrát záložníkabei der Reserve sein/spielen

schinden: Jenom hraje o čas.Sie schindet nur Zeit.

spielen: hrát si s panenkamimit Puppen spielen

ungefährdet: bezpečně si hrátungefährdet spielen

vorspielen: Nehraj to na nás!Spiel uns doch nichts vor!

zweigleisig: hrát na dvě stranyobv. hanl. zweigleisig fahren

hraný: hraný filmder Spielfilm