Hlavní obsah

opakovaný

Přídavné jméno

  • wiederholt

Vyskytuje se v

záznam: opakovaný záznamwiederholte Aufnahme

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

málo: Opakoval to nejméně stokrát.Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.

stále: Stále se to opakuje.Es wiederholt sich ständig.

tolikátý: Opakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

Wort: opakovat co slovo od slovaetw. Wort für Wort wiederholen

nachsprechen: opakovat formuli přísahyeine Eidesformel nachsprechen

wiederholen: Nechci tady opakovat její slova.Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.