Hlavní obsah

opakovat

Vyskytuje se v

jednou: opakovat co ještě jednouetw. noch einmal wiederholen

málo: Opakoval to nejméně stokrát.Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.

stále: Stále se to opakuje.Es wiederholt sich ständig.

tolikátý: Opakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

Wort: etw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slova

nachsprechen: eine Eidesformel nachsprechenopakovat formuli přísahy

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

wiederholen: Du wiederholst dich.Opakuješ se.