Hlavní obsah

wiederholen

Sloveso

  • přinést zpět, vrátitSie hat den Ball vom Nachbargrundstück wiedergeholt.Přinesla míč zpátky ze sousedova pozemku.

Vyskytuje se v

Wort: etw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slova

noch: Könnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?