Hlavní obsah

tolikátý

Číslovka

  1. (vyjadřuje pořadí) sovielter
  2. (mnohokrát opakovaný) sovielterOpakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

Vyskytuje se v

drobit: Krümele nicht so rum!Nedrob tolik!

tolik: Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.Závidím ti, že máš tolik peněz.

tolikátý: Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!Opakuji co už po tolikáté!

třeba: Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

so viel: so viel wie ichtolik co já

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!